STUDIO 3DIVINE // KREATIVNI STUDIO ZA IZRADU REKVIZITA I MODELA OD STIROPORA, DIZAJN INTERIJERA, 3D VIZUALIZACIJU I ANIMACIJU, SCENOGRAFIJU, GRAFIČKI DIZAJN I ILUSTRACIJU


Usluge:

- DIZAJN INTERIJERA - dizajn interijera i inovativno uređenje, 3D vizualizacija, ambijentalna umjetnost, uređenje eksterijera, oslikavanje zidova, murali, 3D strukturirani zidovi, tematsko osmišljavanje prostora, dizajn i izrada kamenih proizvoda i elemenata za kućanstvo

- SCENOGRAFIJA, IZRADA REKVIZITA ZA EVENTE I PROSTORE - scenografija za evente, film, tv, kazalište, tv reklame, koncerte, rekviziti za pop-up ulično i out of home oglašavanje, dizajn i vizualizacija evenata, promocija, priredbi manifestacija, koncerata, uređenje i aranžiranje poslovnih i prodajnih prostora, aranžiranje izloga, sajamske i izložbene dekoracije, izrada arhitektonskih maketa, izrada skulptura i modela od stiropora

- IZRADA 3D REKLAMA I NATPISA, 3D PROMOCIJA - izrada 3D reklamnih natpisa i tipografija, 3D logo, karakteri, 3D cjenici, uvećane makete proizvoda, totemi, rekviziti za 3D jumbo plakate

- IZRADA DIZAJNERSKOG NAMJEŠTAJA od kamena, stiropora i drugih materijala - stolići, police, pultovi, stalci za prodajne prostore, namještaj za urede, wellness centre, igraonice, škole, vrtiće, home accessories

CG - GRAFIČKI DIZAJN - cjelovita rješenja i priprema za tisak, vizualni identitet, 3D vizualizacija, 3D animacija, pokretna grafika, ilustracija, grafika za filmsku i tv. produkciju, grafika za interijere

- 3D REKLAME ZA VOZILA - nudimo novu uslugu na području tržišne komunikacije i promocije, izradu inovativnih 3D reklama za vozila

- IZRADA LUKSUZNIH IMPASTO UMJETNIČKIH SLIKA ZA UREDE I INTERIJERE


Slijedite nas na

Facebook Twitter RSS RSS RSS RSS

Share |
 

  © 2008 - 2016 STUDIO 3DIVINE. ALL RIGHTS RESERVED  3divine